Over Krea-S

Op naar milieu-positieve bedrijven!

Ik geloof in de positieve kracht van bedrijven. Alles wat we hebben is opgebouwd door bedrijven. Dat heeft geleid tot ongekende welvaart, maar ook tot een grote impact op het milieu. Er moet veel veranderen. Een gezonde leefomgeving, energietransitie en circulaire economie: stuk voor stuk grote uitdagingen. Ik geloof dat bedrijven aan zet zijn en de sleutel in handen hebben om dit te realiseren. Zo creëert een bedrijf nog veel meer waarde. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de omgeving en het milieu.
Kornelis Jorna - Oprichter Krea-S 

Op naar milieu-positieve bedrijven!

Voldoen aan de milieuregels met de juiste milieuvergunningen is noodzaak. Anders is er geen bedrijf. Heel simpel. Maar het levert meer op: geen gedoe met de overheid en omgeving. Het bedrijf als goede buur, dat is de basis. Als milieuadviseur voor bedrijven helpt Krea-S het MKB en de industrie met voldoen aan de milieuregels.


Vanuit die basis gaan we graag verder en helpen we bedrijven om duurzaam te ondernemen. Dit biedt namelijk grote kansen. Een duurzaam bedrijf heeft een goed imago, is aantrekkelijk voor klanten en medewerkers en wordt op de zeepkist gezet om zijn verhaal te vertellen. Met als resultaat? Meer winst voor het bedrijf, vertrouwen bij de omgeving en een schoner milieu. 

Zeg nou zelf, wie wil dat nou niet?

Partners van Krea-S

Stabilitas BV

Advies voor praktische duurzaamheid

RHOM

Omgevingsmanagement

FT-HSE

HSEQ-dienstverlening

Bewezen werkwijze met resultaat 

Krea-S werkt praktisch, goed en snel. In elk project pakt Krea-S de volgende drie rollen op:

  • De Tolk: Moeilijke milieuzaken vertalen naar begrijpelijke informatie en concrete acties. Dat is de basis. Geen wollige taal of een advies dat over de schutting wordt gegooid. Maar een duidelijke en praktische hulp bij de uitvoering. Bijvoorbeeld door het regelen van de juiste vergunning. Of met een concreet stappenplan om een bedrijf te verduurzamen.
  • De Regelneef: Goed organiseren is essentieel voor een goed en vlot resultaat. Niet alleen het eigen werk, maar  ook van  klanten en andere partners in een project. Het fundament van deze werkwijze? Een gezamenlijke actielijst met een wekelijks voortgangsgesprek. Resultaat gegarandeerd! 
  • De Masseur: Een bedrijf staat midden in de samenleving. In alle projecten van Krea-S zijn veel andere partijen betrokken. Bijvoorbeeld een overheid die een vergunning moet verlenen. Of omwonenden van een bedrijf die geen overlast willen. Krea-S betrekt  alle belangrijke partijen in het proces. Luisteren, iedereen meenemen in het proces en duidelijke communicatie. Vanuit de overtuiging en ervaring dat dit leidt tot een beter resultaat.  Zoekt u een adviseur die er met gestrekt been in gaat om zo uw belangen te behartigen? Dan is Krea-S niet uw partij.