Krea-S

Milieu advies voor bedrijven

15 
Jaar ervaring
100+
Bedrijven geholpen
1
Bewezen werkwijze met resultaat

Krea-S helpt u met

De juiste vergunningen

Uitbreiden? Verhuizen? Welke vergunningen heeft u nodig? Krea-S zorgt dat u deze krijgt.

Voldoen aan milieuregels

 Activiteitenbesluit,  Omgevingswet, Wabo, bestemmingsplan. Wat geldt en hoe voldoet u?

Duurzaam ondernemen

Uw bedrijf verduurzamen, maar waar begint u? Samen zetten we de  juiste stappen.

Milieu advies voor branchevereniging

U wilt uw leden helpen met ingewikkelde milieuzaken? Krea-S helpt u en uw leden op weg. 

Resultaat voor klanten

Een passende vergunning, zonder onnodige vertraging

Bijvoorbeeld bij uitbreiding of verhuizing van uw bedrijf. Of als de milieudienst daar om vraagt. Krea-S regelt het voor u.

Geen onnodige discussies en boetes

U weet waar u aan toe bent en voldoet aan de milieuregels. Dat scheelt een hoop gedoe.

Uw bedrijf als goede buur

Een fatsoenlijk en duurzaam bedrijf is een goede buur en overal welkom. Uw omgeving wil u graag houden.

Een aantoonbaar duurzaam bedrijf

Duurzaam ondernemen: maar dan wel praktisch, aantoonbaar en met resultaat

Een goed imago: aantrekkelijk voor medewerker en klant

Duurzame bedrijven hebben een goed imago. Mensen werken er graag, klanten blijven er graag klant.

Winst voor uw bedrijf, de omgeving en het milieu

Een goed lopend bedrijf met een positieve bijdrage aan een leefbare wereld!

Op naar milieu-positieve bedrijven!

Ik ben Kornelis Jorna, milieu adviseur voor bedrijven en oprichter van Krea-S. Vanuit Krea-S adviseer ik het MKB en de industrie op gebied van milieuregels en duurzaam ondernemen. Voldoen aan de milieuregels met de juiste milieuvergunningen is noodzaak. Anders is er geen bedrijf. Heel simpel. Maar het levert meer op: geen gedoe met de overheid en omgeving. Het bedrijf als goede buur, dat is een mooie basis.

Daarnaast help ik bedrijven graag duurzamer te ondernemen en zo bij te dragen aan een leefbare wereld voor volgende generaties. Dit biedt ook kansen voor de korte termijn. Een duurzaam bedrijf heeft een goed imago, is aantrekkelijk voor klanten en medewerkers en wordt op de zeepkist gezet om zijn verhaal te vertellen. Met als resultaat? Meer winst voor het bedrijf, de omgeving en het milieu.

Klanten over Krea-S

Gert Olbertijn - Directeur Stabilitas b.v.

Ik werk sinds 2008 samen met Kornelis. In korte tijd is Kornelis voor mij veranderd van een enthousiaste en leergierige jonge medewerker tot een volwaardige sparringpartner. Op vele facetten van milieu, ruimtelijke ordening en duurzaamheid vult hij mij geweldig aan. In toenemende mate overstijgt hij mijn inhoudelijke kennis. Gelukkig blijf ik hem qua ervaring nog net voor!

Jos Kepers - Eigenaar Trendy Tuinen

Vanwege brand moesten wij abrupt naar een nieuwe locatie. Krea-S regelde voor ons in enkele weken de benodigde vergunningen. Sneller dan de wettelijke procedure. Daardoor konden we vrijwel direct onze werkzaamheden hervatten.

André van den Engel - Adjunct-directeur VEBIDAK

Al sinds 2011 vertaalt Kornelis ingewikkelde milieuzaken naar de dagelijkse praktijk van onze leden. Hij werkt goed, snel en komt altijd zijn afspraken na. Dat is prettig samenwerken. Vanuit de branchevereniging raden we onze leden van harte aan om bij milieuvragen advies van Kornelis in te winnen.

Bewezen werkwijze met resultaat 

Krea-S werkt praktisch, goed en snel. In elk project pakt Krea-S de volgende drie rollen op:

  • De Tolk: Moeilijke milieuzaken vertalen naar begrijpelijke informatie en concrete acties. Dat is de basis. Geen wollige taal of een advies dat over de schutting. Maar een duidelijk advies en praktische hulp bij de uitvoering. Bijvoorbeeld door het regelen van de juiste vergunning. Of met een concreet stappenplan om een bedrijf te verduurzamen.
  • De Regelneef: Goed organiseren is essentieel voor een goed en vlot resultaat. Niet alleen het eigen werk, maar  ook van  klanten en andere partners in een project. Het fundament van deze werkwijze? Een gezamenlijke actielijst met een wekelijks voortgangsgesprek. Resultaat gegarandeerd! 
  • De Masseur: Een bedrijf staat midden in de samenleving. In alle projecten van Krea-S zijn veel andere partijen betrokken. Bijvoorbeeld een overheid die een vergunning moet verlenen. Of omwonenden van een bedrijf die geen overlast willen. Krea-S betrekt  alle belangrijke partijen in het proces. Luisteren, iedereen meenemen in het proces en duidelijke communicatie. Vanuit de overtuiging en ervaring dat dit leidt tot een beter resultaat.  Zoekt u een adviseur die er met gestrekt been in gaat om zo uw belangen te behartigen? Dan is Krea-S niet uw partij.  

Vooraf duidelijkheid over de kosten

Elk project van Krea-S is maatwerk. Daarom staan er op deze website geen bedragen. Onze samenwerking begint altijd met een vrijblijvend adviesgesprek waarin uw vraag centraal staat. Op basis van dit gesprek wordt snel duidelijk of we elkaar kunnen helpen. Zo ja? Dan krijgt u vooraf een heldere offerte met duidelijkheid over de kosten. Zo nee? Dan hoort u dat ook. Krea-S verwijst u graag door naar een partij die beter bij u past.