Profiel Kornelis zomer
Kornelis Jorna
02/07/2022
2 min
0

Hoe krijgen we de belangen van bedrijf en milieu bij elkaar?

02/07/2022
2 min
0

De start van mijn eigen bedrijf is een mooi moment om even uit te zoomen. Wat is eigenlijk de rode draad van mijn werk als milieuadviseur voor bedrijven? Ik neem je mee in deze blog.

Het knettert in het milieudebat

Stikstof, zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), Omgevingswet, PFAS, milieuvergunningen, energietransitie. De rode draad in al deze onderwerpen is de toenemende spanning tussen het belang van het milieu en het bedrijfsleven. Boerenprotesten, bouwers op het malieveld, klimaatrechtszaken tegen de staat, uitstel van de Omgevingswet, vergunningverlening die lange tijd zo goed als stillag. Het knettert in de belangen tussen bedrijf en milieu. Mijn werk is afgelopen jaren regelmatig de opening van het journaal geweest. Dat had ik zeker niet voorzien toen ik in 2007 afstudeerde als milieukundige.

 Dubbel gevoel

In hoeverre is dit een goede ontwikkeling? Ik heb hier een dubbel gevoel over. Het is goed dat deze onderwerpen hoog op de agenda staan en het milieubelang wordt steeds serieuzer meegewogen. Daarom staat het ook zo op scherp. Maar in het debat lijkt steeds minder ruimte voor een discussie vanuit de inhoud. Het gaat om hard schreeuwen, elkaar aanvallen, ieder zijn eigen interpretatie van de feiten en de macht van de sterkste. Ik snap dat iedereen zijn belang verdedigt, maar de trend hierin vind ik zorgelijk en zo komen we niet tot goede oplossingen.

Geen makkelijke oplossingen

Ik herinner het me nog goed uit mijn milieukunde studie: milieuproblemen zijn niet zwart/wit en hebben nooit een makkelijke oplossing. Het zijn ingewikkelde onderwerpen en volgens mij zit hem dat in drie dingen: 

  1. De inhoud is complex: We weten simpelweg (nog) niet alles. Dit heeft nu tot gevolg dat partijen hun eigen interpretatie van de inhoud hebben. Iedereen vindt wel ergens zijn gelijk of een om verder onderzoek te doen omdat er te weinig feiten zijn.
  2. De belangen lijken tegenstrijdig: Op korte termijn zijn ze dat vaak ook wel, maar op de lange termijn zijn ze dat volgens mij niet. Wie wil er nou niet een schone en gezonde omgeving in combinatie met economische voorspoed?
  3. De keten is complex: Elke schakel in de keten is gespecialiseerd en overziet maar een klein deel van de gehele productieketen. Hierdoor verdwijnt het overzicht en het verantwoordelijkheidsgevoel. Partijen bevechten hun eigen plek in de keten en we komen niet tot een gezamenlijke goede oplossing voor de gehele keten.

 Hoe dan wel?

Zoals gezegd: er zijn geen makkelijke oplossingen. Toch denk ik dat we een paar spelregels nodig hebben om tot goede lange termijn oplossingen te komen. We komen er niet door harder te schreeuwen en het eigen gelijk te halen.

 Volgens mij komen we verder door:

  1. Het eerst samen eens te worden over de feiten;
  2. Vervolgens discussies te voeren vanuit de inhoud;
  3. Daarbij oog te hebben voor elkaars korte termijn belangen;
  4. En vooral op zoek gaan naar het gezamenlijke lange termijn belang

 Dit is ook de insteek van waaruit ik aan deze thema’s werk. Vanuit mijn inhoudelijke expertise en werken voor alle betrokken partijen aan deze complexe onderwerpen. Hierdoor ben ik in staat vanuit de inhoud een verbindende rol te spelen om tot lange termijn oplossingen te komen. 

En dat is dan weer een rode draad waar ik zelf erg gemotiveerd van raak!

Reacties